Senteret sitt bannerbilde

Infeksjoner / vaksinering

Influensavaksinering:
Råd om hvem som bør vaksineres kan variere noe fra år til år. 

Disse bør vaksineres mot sesonginfluensa