Kjerneopplysninger


Åpningstid i påsken
Mandag og tirsdag Kl 09-14
 Ta kontakt tidligst mulig om du trenger legetime akutt
Pause med stengt ekspedisjon kl 12.00- kl 12.30
Onsdag 09-11.30
Vanlig åpningstid 08-15.30
Telefonen besvares da kl 08.00–11.45 og kl 12.45–15.00. 

 Våre leger: 

Berit Bartnes, Mari Jordet Bruheim, Kristin Lamvik Kjørholt,
Helene Mourier, Ketil Rygg Haanæs
og
Sylvi Torvund
Ketil Espnes har pasienter på enkelte fredager. 
Ketil Rygg Haanæs har begynt som fastlege hos oss fra 1.12.13.
(Se nyheter)
Vi har i perioder også legestudenter i praksisen

Våre helsesekretærer:
 Lill Hole, Monica Lervåg, Heidi Askim, Turid Sneve, Grethe Størseth
Vi har i perioder helsesekretærelever i praksisen

Årets influensavaksine
Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinering av personer i risikogruppen
Telefon
Ordinær linje 73 82 10 40
Legesenterets nødlinje 73 82 10 45
Automatisk bestillingstelefon 73 82 10 44 
Telefaks 73 82 10 41 
Telefonbeskjed fra legesenteret ringes ofte fra skjult nummer. Om du venter tilbakemelding fra oss, må du svare telefon fra "blokkert" nummer.
Vakttelefoner i Trondheim kommune
Medisinsk nødhjelp AMK-sentralen 113
(Ambulanse / lege -  når liv er i fare)
Legevaktssentralen / allmennlegevakten 07352

For å se alle nyheter nå du velge "nyheter" fra menyen på venstre side. 

 


 


 
Nyheter
Ny fastlege
Fra 1.12.2013 kan du velge Ketil Rygg Haanæs som ny fastlege.
Ketil Haanæs er kjent ved vårt legesenter fra før.
Han jobbet her i 2011, og har vikariert noe høst 2013.
Fra 1.12.2013 har han fått hjemmel av Trondheim kommune og starter som fastlege hos oss.

Du bytter fastlege på internett ved hjelp av bankID eller ved bruk av Min ID der du bruker pin-kode via SMS eller bruker PIN-kode på offentlig tilsend PIN-kodebrev.
Du kan også bytte fastlege ved å ringe fastlegetelefonen.
Fastlegetelefonen 810 59 500


Betaling er fra 16.10.2012 kun via betalingsstasjon.
Fra 16.oktober 2012 har vi installert betalingsstasjon for oppgjør. Stasjonen står på venterommet, og det er ikke lenger betaling via personalet.
Man kan bruke både kontanter og bankkort. Ved bruk av bankkort pålegges transaksjonskostnad kr 5,-. 
 
Ved utsatt betaling overføres innkrevingen til betalingsselskap og det påløper girogebyr kr 45,- med en ukes betalingsfrist. Ved manglende betaling innen fristen påløper ytterligere gebyrer ved purring og innkrevingen foretas av betalingsselskapet.


E-resept innføres i Midt-Norge fra 5.6.2012
Fra 5.juni 2012 innføres e-resept i Midt-Norge. Fra før er dette inført på Vestlandet og i Nord-Norge. Fra 2013 skal dette fungere i hele Norge.

Resepter som skrives ut etter at legesenteret har knyttet seg til ordningen vil da kun finnes elektronisk "ute i internettet" og de ulike apotekene vil kunne hente ned gyldige resepter der man måtte henvende seg. Det utleveres da ikke lenger papirblanketter. Fornyelse av resepter blir gratis, og skal ikke hentes verken på legekontoret eller på apoteket.
Nye resept blir altså papirløse.
Vi håper det ikke blir for mange problemer i overgangsperioden, som dessverre kommer rett inn i ferieavviklingen. Ved utskrift av resepter innenfor den nye ordningen, må alle resepter skrives og kodes på ny og bruksanvisningen må også skrives på ny, så det blir ganske mye merarbeid og mulighet for overføringsfeil. I ferietiden er det ofte vikarierende lege som fornyer resepter i kollegas feriefravær. Alle bør kontrollere nøye at det ikke sniker seg inn endret bruksanvisning, uten at dette er avtalt med egen legen.
Innenfor ordningen vil også fastlegen kunne se resepter som andre leger f.eks ved sykehuset eller på legevakt har skrevet ut, forutsatt at du som pasient ikke motsetter deg dette.

Les mer på:

http://www.helsedirektoratet.no/it-helse/eresept/Sider/default.aspx

Utviklet av
Visma Unique AS