Kjerneopplysninger

Vi ligger på Nardo Centeret i 2. etasje.
Inngang ved siden av apoteket.
Adresse: Hans Baucks veg 1, 7033 Trondheim

Åpningstid kl 08-15.30
Pause med stengt ekspedisjon kl 12.00- kl 12.30
Telefonen besvares i tidsrommet
08.15-11.45 og 12.45-15.00Våre leger:

 Berit Bartnes, Kristine Bergersen, Mari Jordet Bruheim, Ketil Rygg Haanæs,
Kristin Lamvik Kjørholt, Helene Mourier, Ragnhild Snustad-Grønskag og Sylvi Torvund
Ketil Espnes har pasienter på enkelte fredager 

I perioder har vi legestudenter i praksisen

Våre helsesekretærer:
 Lill Hole, Monica Lervåg, Heidi Askim, Turid Sneve, Grethe Størseth
Vi har i perioder helsesekretærelever i praksisen

Telefon
Ordinær linje 73 82 10 40
Legesenterets nødlinje 73 82 10 45
Automatisk bestillingstelefon 73 82 10 44 
Telefaks 73 82 10 41 
Telefonbeskjed fra legesenteret ringes ofte fra skjult nummer. Om du venter tilbakemelding fra oss, må du svare telefon fra "blokkert" nummer.

Medisinsk nødhjelp AMK-sentralen 113
(Ambulanse / lege -  når liv er i fare)

Legevaktssentralen / allmennlegevakten 07352

For å se alle nyheter nå du velge "nyheter" fra menyen på venstre side. 
 

 

 


 
Nyheter
Stengt legesenter 8. og 9. september
Vi skal legge om datasystemet 8. og  9. september, og vil da holde stengt.
Nabolegesentra vil være behjelpelig med medisinsk hjelp som ikke kan vente. Nærmere annonsering vil bli gitt tettere opp til stengingen. Dagene forut, og et par uker etter, vil vi ha begrenset kapasitet pga omleggingen, men holder da vanlig åpningstid.


Turnuslege i sommer.
Vi har ny turnuslege i sommer.
Marte Gravseth Espnes avslutter sin turnustejeste hos oss i sommer. Hun jobber fra 1.6-31.8 og vil under vegledning ta i mot pasienter som tilhører vår legesenter.

Frikortinformasjon får vi ikke automatisk
Vi har ikke automatisk oppdatering på pasienter som har fått frikort.
Har du fått frikort, må dette forevises på legesenteret. Det legges så inn manuelt, og programmet vil huske informasjon ut kalenteråret. Det skal altså være tilstrekkelig å vise det første gang, men ha det alltid med, for sikkerhets skyld.

Utviklet av
Visma Unique AS