Kjerneopplysninger

Vanlig åpningstid kl 08-15.30
Pause med stengt ekspedisjon kl 12.00-kl 12.30
Telefonen besvares kl 08.00-.11.45 og kl 12.45-15.00

Sommerferie med ferieavvikling 23.juni.-17.august

Åpningstid kl 08-14.30
Pause med stengt ekspedisjon kl 12-00-12.30
Telefonen besvares i tidsrommet 08.18-11.45 og 12.45-14.15
Ta kontakt tidligst mulig på dagen om du trenger legetime akutt.

Vi ligger på Nardo Centeret i 2. etasje.
Vi har inngang ved siden av apoteket.
Adresse: Hans Baucks veg.1, 7033 Trondheim


 Våre leger: 

Berit Bartnes, Kristine Bergersen, Mari Jordet Bruheim, Kristin Lamvik Kjørholt, Helene Mourier, Ketil Rygg Haanæs og Sylvi Torvund
Ketil Espnes har pasienter på enkelte fredager. 
Ketil Rygg Haanæs har begynt som fastlege hos oss fra 1.12.13.
(Se nyheter)
Vi har i perioder også legestudenter i praksisen

Våre helsesekretærer:
 Lill Hole, Monica Lervåg, Heidi Askim, Turid Sneve, Grethe Størseth
Vi har i perioder helsesekretærelever i praksisen

Telefon
Ordinær linje 73 82 10 40
Legesenterets nødlinje 73 82 10 45
Automatisk bestillingstelefon 73 82 10 44 
Telefaks 73 82 10 41 
Telefonbeskjed fra legesenteret ringes ofte fra skjult nummer. Om du venter tilbakemelding fra oss, må du svare telefon fra "blokkert" nummer.
Vakttelefoner i Trondheim kommune
Medisinsk nødhjelp AMK-sentralen 113
(Ambulanse / lege -  når liv er i fare)
Legevaktssentralen / allmennlegevakten 07352

For å se alle nyheter nå du velge "nyheter" fra menyen på venstre side. 

 


 


 
Nyheter
Sommerferien
I sommerferien har vi ikke kapasitet til vanlige kontroller. Vi har ingen vikarer, og de som ikke har ferie, må ta arbeidsoppgaver for dem som er fraværende.

Ny lege fra august 2014
Kristine Bergersen begynner august 2014.
Helene Mourier har inngått avtale om deleliste.

Fra august 2014 skal lege Helene Mourier ha deleliste med lege Kristine Bergersen. De vil da sammen har ansvaret for alle pasientene på Helene Mourier sin fastlegeliste. De skal arbeide 50% hver. Ordningen vil vare i 3 år fram til juli 2017. Helene Mourier går da av med pensjon og Kristine Bergersen vil overta hele ansvaret for fastlegelisten. Kristine Bergersen har tidligere jobbet på Saksvik legekontor og på Nidaros DPS.Ny fastlege
Fra 1.12.2013 kan du velge Ketil Rygg Haanæs som ny fastlege.
Ketil Haanæs er kjent ved vårt legesenter fra før.
Han jobbet her i 2011, og har vikariert noe høst 2013.
Fra 1.12.2013 har han fått hjemmel av Trondheim kommune og starter som fastlege hos oss.

Du
bytter fastlege på internett ved hjelp av bankID eller ved bruk av Min ID der du bruker pin-kode via SMS eller bruker PIN-kode på offentlig tilsend PIN-kodebrev.
Du kan også bytte fastlege ved å ringe fastlegetelefonen.
Fastlegetelefonen 810 59 500


Utviklet av
Visma Unique AS