Senteret sitt bannerbilde

Nardosletta legesenter

Betalingsfri bestilling via

e-post: bestilling@nardo.nhn.no

(Vi svarer via journalsystemet, så oppgi fødselsdato og mobilnummer)

Telefonhenvendelse 73821040

Åpningstid 08.00-15.30

Telefontid 08.30-11.45 og 12.45-15.00

Stengt ekspedisjon kl 12.00- kl 12.30

Medisinsk nødhjelp AMK-sentralen 113

Legevaktssentralen / allmennlegevakten 116117

Vår nødlinje 73821235

Dine henvendelser gjøres via SMS fra denne hjemmesiden.

Kortere åpningstid i ferier  

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Sommervikarer

6. juni 2019

Vi har vært så heldige å få to flotte sommervikarer for legene:

Maria Jordet Bruheim

Kine Marie Byman Nordhuus

Begge er nesten ferdig utdannede leger og skal ha praksis hos oss med veileding av våre faste leger.

Viderkonsultasjoner

25. april 2019

Vi er i startfasen med å innføre videokonsultasjoner. Berit Bartnes tester ordningen, som ser ut til å fungere godt. De andre legene vil komme etter, med tiden.

Ny lege tiltrer 1.8.19

25. april 2019

Linda Moseng blir fastlege hos oss og tar fra 1.8.19 over hjemmelen som tidligere var Ketil Haanæs sin. Fram til 1.8.19 er Eirik Bones vikar hos oss.

Bestillinger

10. januar 2019

Vi etablerer en e-postadresse for pasienthenvendelser for at de som ikke ønsker å betale for å sende oss SMS, skal ha en betalingsfri tilgang.

bestilling@nardo.nhn.no

Bestillinger av tjenester hos lege skal ikke være prislagt. Det hevdes at et legekontor heller ikke kan kjøpe tjeneste fra tredjepart for å tilby en bedre, men prislagt bestillingsløsning. Vår SMS tjeneste for henvendelse er prislagt via telefonregning fra vår tjenesteleverandør, men vi velger å beholde denne løsningen da den er smidig og velfungerende. Henvendelser via SMS koster kr 6,-, mens epost er betalingsfri. Som alltid er telefonhenvendelse eller personlig oppmøte for å bestille uten kostnad.

Vikarsituasjonen

18. oktober 2018

Vi har ny fastlege etter lege Ketil Rygg Haanæs. Eirik Bones vikarierer fram til 1.8.19

Telefonrutiner

5. januar 2018

Telefon 73 82 10 40.

Telefonen besvares  kl 08.30 – kl 11.45 og kl 12.45 – kl 15.00. Ellers er telefonsvarer tilkoplet.

Vi har ikke køordner. Hvis 4 bylinjer er opptatt, vi du derfor i perioder med mange henvendelser oppleve at din oppringing blir automatisk avvist. Prøv igjen litt senere, eller bruk vår app for SMS-bestilling.

Vår nødlinje 73 82 12 35
(kan også brukes for avbestilling av time)

Automatisk døgnåpen bestillingstelefon 73 82 10 44

Telefax 73 82 10 41

Telefonbeskjed fra legesenteret ringes ofte fra skjult nummer. Om du venter tilbakemelding fra oss, må du svare telefon fra "blokkert" nummer. 

Legene har ikke spesiell telefontid eller direkte telefonlinje. Alle telefonhenvendelser må gå via medhjelperne i ekpedisjonen.

Om oss

5. januar 2018

Våre leger: Berit Bartnes, Kristine Bergersen (permisjon), Mari Jordet Bruheim, Kristin Lamvik Kjørholt,  Ragnhild Snustad-Grønskag og Sylvi Torvund. Ketil Espnes har pasienter bare på fredager.

Lege Anne Kari Johnsen vikarierer for Kristine Bergersen. Dr. Ketil Rygg Haanæs har sluttet ved legesenteret. Legene Stephan Somma og Inger Anne Næss vil være vikarierende leger for hans tidligere pasienter inntil videre. Det skal tilsettes ny fastlege i denne praksisen.

Helene Mourier er blitt pensjonist.

Vi har en deleliste: Ragnhild Snustad-Grønskag og Sylvi Torvund deler ansvaret for en fastlegeliste

Våre helsesekretærer:
Lill Hole, Heidi Askim, Turid Sneve og Grethe Størseth og Vala Shamsadin.

Vi har i perioder helsesekretærelever og legestudenter i praksisen

Online-bestilling

5. oktober 2017

Vi er i ferd med å ta i bruk on-line timebestilling ved ønske om legeavtale for problemer som ikke haster. Det vi etter hvert være mulig å reservere konsultasjonstid direkte i legens avtalebok avsatt for slike reserveringer. I tillegg kan man gjøre avtale direkte med laboratoriet for få utført avtalte laboratoriekontroller utenom legetime. Det vil allltid være bedre kapasitet enn det som synes via on-line tilgangen. Det er som før mulig å få legeavtale via kontakt med hjelpepersonalet, enten via SMS eller ved å ringe vår ekspedisjon