Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Nardosletta legesenter

Vi har mulighet for videokonsultasjoner, e-konsultasjoner og telefonkonsultasjoner.

Legesenteret er åpent 08-15.30, men stengt for oppmøte uten forhåndsavtale over telefon grunnet epidemisituasjonen. Kontakt oss hjemmefra.

Ingen med tegn på luftveisinfeksjon skal møte på legesenteret.

Følg myndighetenes råd på helsenorge.no og "chat om koronavirus" nederst til høyre i bildet.

Folkehelseinstituttets opplysningstelefon 815 55 015

Kommunens informasjonstelefon på 905 09 052 åpent 08-20 alle dager

Ingen med luftveisinfeksjon eller forkjølelse undersøkes ved legesenteret.

Betalingsfri bestilling via e-post

Klikk her for å sende e-post direkte

(Vi svarer via journalsystemet, så oppgi fødselsdato og mobilnummer)

Telefonhenvendelse 73821040

Vår nødlinje 73821235

Åpningstid 08.00-15.30

Telefontid 08.30-11.45 og 12.45-15.00

Stengt ekspedisjon kl 12.00- kl 12.30

Vi har ikke køordner. Hvis 4 bylinjer er opptatt, vi du derfor i perioder med mange henvendelser oppleve at din oppringing blir automatisk avvist. Prøv igjen litt senere, eller bruk vår app for SMS-bestilling.

Medisinsk nødhjelp AMK-sentralen 113

Legevaktssentralen / allmennlegevakten 116117

Dine henvendelser gjøres via SMS fra denne hjemmesiden.

Kortere åpningstid i ferier  

Koronavirus, se aktuelt

 Aktuelt

E-konsultasjon

23. mars 2020

Vi har åpnet for e-konsultasjoner. Det er bare våre pasienter som kan bestille dette. Du sender da melding for råd om et medisinsk problem til din fastlege, som besvarer så snart det er mulig. Taksten er den samme som for vanlig konsultasjon med oppmøte og som for videokonsultasjon.

Coronavirus, siste fra oss

12. mars 2020

Stengt for oppmøte uten avtale.

Kontakt oss hjemmefra eller ring fra utsiden.

INGEN MED LUFTVEISINFEKSJON ELLER FORKJØLELSE SKAL UNDERSØKES PÅ LEGEKONTORET.

Er du veldig syk med hoste må du utenom vår kontortid kontakte legevakta.

Opplysningstelefon for coronavirus 815 55 015

 

 

 

Nytt om oss

13. august 2019

Våre leger: Kristine Bergersen sluttet 1.10.2019 og ny lege er ikke tilsatt. Berit Bartnes, Mari Jordet Bruheim, Kristin Lamvik Kjørholt, Linda Moseng og Ragnhild Snustad-Grønskag. Sirir Syrtveit jobber sammen med Ragnhild Snustad Grønskag. Sylvi Torvund har blitt pensjonist.

Våre helsesekretærer:
Lill Hole, Heidi Askim, Turid Sneve, Grethe Størseth og vikar Sara Arnesen. Vala Shamsadin har svangerskapspermisjon.

Vi har i perioder helsesekretærelever og legestudenter i praksisen

Videokonsultasjoner

25. april 2019

Vi er i startfasen med å innføre videokonsultasjoner. Berit Bartnes tester ordningen, som ser ut til å fungere godt. De andre legene vil komme etter, med tiden.

Bestillinger

10. januar 2019

Vi etablerer en e-postadresse for pasienthenvendelser for at de som ikke ønsker å betale for å sende oss SMS, skal ha en betalingsfri tilgang.

Send e-post 

Bestillinger av tjenester hos lege skal ikke være prislagt. Det hevdes at et legekontor heller ikke kan kjøpe tjeneste fra tredjepart for å tilby en bedre, men prislagt bestillingsløsning. Vår SMS tjeneste for henvendelse er prislagt via telefonregning fra vår tjenesteleverandør, men vi velger å beholde denne løsningen da den er smidig og velfungerende. Henvendelser via SMS koster kr 6,-, mens epost er betalingsfri. Vil du ha svar på en problemstilling fra din lege, må du enten bestille e-konsultasjon eller be om videokonsultasjon, som er prisbelagt som en vanlig konsultasjon på legekontoret. Som alltid er telefonhenvendelse eller personlig oppmøte for å bestille time eller resept uten kostnad.

Telefonrutiner

5. januar 2018

Telefon 73 82 10 40.

Telefonen besvares  kl 08.30 – kl 11.45 og kl 12.45 – kl 15.00. Ellers er telefonsvarer tilkoplet.

Vi har ikke køordner. Hvis 4 bylinjer er opptatt, vi du derfor i perioder med mange henvendelser oppleve at din oppringing blir automatisk avvist. Prøv igjen litt senere, eller bruk vår app for SMS-bestilling.

Vår nødlinje 73 82 12 35
(kan også brukes for avbestilling av time)

Automatisk døgnåpen bestillingstelefon 73 82 10 44

Telefax 73 82 10 41

Telefonbeskjed fra legesenteret ringes ofte fra skjult nummer. Om du venter tilbakemelding fra oss, må du svare telefon fra "blokkert" nummer. 

Legene har ikke spesiell telefontid eller direkte telefonlinje. Alle telefonhenvendelser må gå via medhjelperne i ekpedisjonen.

Online-bestilling

5. oktober 2017

Vi  har tatt i bruk on-line timebestilling ved ønske om legeavtale for problemer som ikke haster. Det vi etter hvert være mulig å reservere konsultasjonstid direkte i legens avtalebok avsatt for slike reserveringer. I tillegg kan man gjøre avtale direkte med laboratoriet for få utført avtalte laboratoriekontroller utenom legetime. Det vil allltid være bedre kapasitet enn det som synes via on-line tilgangen. Det er som før mulig å få legeavtale via kontakt med hjelpepersonalet, enten via SMS eller ved å ringe vår ekspedisjon