Kjerneopplysninger

Vi ligger på Nardo Centeret i 2. etasje.
Inngang ved siden av apoteket.
Adresse: Hans Baucks veg 1, 7033 Trondheim


Åpningstid kl 08-15.30

Pause med stengt ekspedisjon kl 12.00-kl 12.30
Telefonen besvares kl 08.00-11.45 og kl 12.45-15.00

 

Våre leger:

 Berit Bartnes, Kristine Bergersen, Mari Jordet Bruheim, Ketil Rygg Haanæs,
Kristin Lamvik Kjørholt, Helene Mourier, Ragnhild Snustad-Grønskag og Sylvi Torvund
Ketil Espnes har pasienter på enkelte fredager 

I perioder har vi legestudenter i praksisen

Våre helsesekretærer:
 Lill Hole, Monica Lervåg, Heidi Askim, Turid Sneve, Grethe Størseth
Vi har i perioder helsesekretærelever i praksisen

Telefon
Ordinær linje 73 82 10 40
Legesenterets nødlinje 73 82 10 45
Automatisk bestillingstelefon 73 82 10 44 
Telefaks 73 82 10 41 
Telefonbeskjed fra legesenteret ringes ofte fra skjult nummer. Om du venter tilbakemelding fra oss, må du svare telefon fra "blokkert" nummer.

Medisinsk nødhjelp AMK-sentralen 113
(Ambulanse / lege -  når liv er i fare)

Legevaktssentralen / allmennlegevakten 07352

For å se alle nyheter nå du velge "nyheter" fra menyen på venstre side. 
 
 


 
Nyheter
Frikortinformasjon får vi ikke automatisk
Vi har ikke automatisk oppdatering på pasienter som har fått frikort.
Har du fått frikort, må dette forevises på legesenteret. Det legges så inn manuelt, og programmet vil huske informasjon ut kalenteråret. Det skal altså være tilstrekkelig å vise det første gang, men ha det alltid med, for sikkerhets skyld.

Ny lege på Sylvi Torvunds pasientliste fra april 2015
Sylvi Torvund har inngått avtale om deleliste med lege Ragnhild Snustad-Grønskag fra april 2015. Lege Sylvi Torvund skal dele sitt pasientansvar med lege Ragnhild Snustad-Grønskag. De har fra april sammen ansvaret for alle pasientene på Sylvi Torvund sin fastlegeliste. De arbeider 50% hver. Ordningen vil vare i 5 år fram til Sylvi Torvund planlegger å gå av med pensjon i 2020. Da vil Ragnhild Snustad-Grønskag bli ny fastlege for alle pasientene.
Ragnhild Snustad-Grønskag er fra Frøya, har studert i Trondheim og er snart spesialist i allmennmedisin. Influensavaksinen har kommet
Risikogruppene får offentlig subsidiert vaksine:
Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene: 
 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege
Andre grupper (ikke subsidiert vaksine)
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:
 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte


Utviklet av
Visma Unique AS