Bannerbilde som viser noe helserelatert

Nardosletta legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Kjernejournal

27. desember 2016 kl. 11:20

HAR DU EN SJELDEN SYKDOM ELLER ALVORLIG ALLERGI?

Nå har alle innbyggerne i kommunen fått kjernejournal. Denne elektroniske tjenesten samler helseopplysninger som er spesielt viktige dersom du har behov for akutt hjelp og behandling et sted hvor du ikke har vært før. Har du alvorlige sykdommer eller allergier, kan du be fastlegen om å registrere denne informasjonen i din kjernejournal.

1-2 prosent av innbyggerne i Norge har en sykdom, tilstand eller allergi som det er svært viktig at legen vet om for å kunne gi riktig behandling. Slike opplysninger, som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus eller legevakt, kalles "kritisk informasjon" og er en viktig del av kjernejournalen.

Det er legen som må registrere kritisk informasjon i din kjernejournal. Registreringen vil som regel skje i samråd med deg når du har legetime eller får behandling.

Eksempel på kritisk informasjon er:

  • Alvorlige allergier eller overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. allergi mot penicillin eller problem med narkose)
  • Implantater (f.eks. shunt i sentralnervesystemet eller pacemaker)
  • Viktige behandlinger du får (f.eks. dialyse eller cellegift)
  • Sjeldne, alvorlige tilstander (f.eks. blødersykdom, nyrebarksvikt, immunsvikt eller enkelte stoffskiftesykdommer)

Om dette gjelder deg, eller du har andre alvorlige allergier eller sykdommer, kan du be legen registrere opplysningene i din kjernejournal neste gang du har time. Er du i tvil, kan du snakke med legen om dette.

 

Personalet

4. januar 2016 kl. 11:24

Våre leger: Berit Bartnes, Kristine Bergersen, Mari Jordet Bruheim, Ketil Rygg Haanæs, Kristin Lamvik Kjørholt, Helene Mourier, Ragnhild Snustad-Grønskag og Sylvi Torvund. Lege Siri Syrtveit vikarierer på Sylvi Torvunds fastlegeliste.  Ragnhild Snustad-Grønskag er i svangerskapspermisjon til august 2017.
Ketil Espnes har pasienter på enkelte fredager 

Vi har to delelister:

Kristine Bergersen og Helene Mourier deler ansvaret for en fastlegeliste

Ragnhild Snustad-Grønskag og Sylvi Torvund deler ansvaret for en fastlegeliste

I perioder har vi legestudenter i praksisen

Våre helsesekretærer:
Lill Hole, Monica Lervåg, Heidi Askim, Turid Sneve, Grethe Størseth. Vi har i perioder helsesekretærelever i praksisen

Telefonrutiner

22. desember 2015 kl. 19:23

Vanlig telefonnummer 73 82 10 40

Telefonen besvares  kl 08.15 – kl 11.45 og kl 12.45 – kl 15.00. Telefonsvarer er tilkoplet i forbindelse med spisepausen kl 11.45- kl 12.45

Legesenterets nødlinje 73 82 10 45
(kan også brukes for avbestilling av time)

Automatisk døgnåpen bestillingstelefon 73 82 10 44

Telefax 73 82 10 41

Telefonbeskjed fra legesenteret ringes ofte fra skjult nummer. Om du venter tilbakemelding fra oss, må du svare telefon fra "blokkert" nummer. 

Legene har ikke spesiell telefontid eller direkte telefonlinje. Alle telefonhenvendelser må gå via medhjelperne i ekpedisjonen.